top of page

Group

Public·5 members

Sanda Marin Retete Pdf NEW!


Se aleg scrumbii srate, cu lapi. Se in 24 ore n apca ssedesreze, schimbnd apa odatsau de doori. Se cur, se scoate iraspinrii. Se taie buci i se aazrnduri ntr-un borcan, alternnd buciledscrumbie cu felii de ceap i cu felii de morcov tiate subire. Seadaugmslinele puin fierte, boabele de pipeboabele de mutar, frunzade dafin. Peste acestea se toarnurmtorul sos: se freacbine lapiintr-un castron, pune ulei, puin cte puin, i se subie cu oet pnseface un sos albicios. Deasupra se toarnde un deget ulei,leagborcanul i se las56 zile sse marineze.
sanda marin retete pdfSe aleg ciuperci tinere, nchise i foarte proaspete. Se spal i sefierb n apcu sare 15 minute. Se aazborcan cu boabe de piper ifrunzde dafin, iar peste ele se toarnoet fiert, potrivit de srat iamestecat, dups-a rcorit, cu puin mutar. Deasupra se pune de undeget ulei, se leagborcanul i se ine la rece cteva zile,smarineze.


1 Sanda Marin Carte de bucate2 TABLA DE MATERII TABLA DE MATERII...........................................................................................................1INTRODUCERE..........................................................................................................................4 SFATURII LMURIRI..........................................................................................................13 APERITIVE SISALATE..........................................................................................................15APERITIVE.........................................................................................................................15SALATE.............................................................................................................................21SOSURI......................................................................................................................................26 SOSURI RECI.....................................................................................................................26SOSURI CALDE.................................................................................................................29SUPE SICIORBE........................................................................................................................31SUPE...................................................................................................................................31CIORBE..............................................................................................................................41MNC RI DE OU..................................................................................................................48 RACI, MELCI,MIDII...............................................................................................................55PETE........................................................................................................................................58 TOCTURI................................................................................................................................66 MNC RI DE CARNEIFRIPTURI......................................................................................75 CARNE DE VAC..............................................................................................................75CARNE DE VIEL..............................................................................................................82CARNE DE MIELI DEBERBEC......................................................................................87CARNE DEPORC...............................................................................................................90CREIER, LIMB , FICAT, RINICHI.......................................................................................92 MNC RII FRIPTURI DE PASRE...................................................................................98VNAT.....................................................................................................................................107 LEGUMEI ZARZAVAT......................................................................................................113 F INOASEI DIFERITE FELURI CU BRNZ................................................................149 ALUATURII DULCIURI DE CAS...................................................................................164 DIFERITEDULCIURI............................................................................................................183 TORTURII PR JITURI..................................................................................................183CREMEIGLAZURI........................................................................................................206(PENTRU TORTURII PRJITURI).................................................................................2063 CREMEI JELEURI.........................................................................................................210SOSURI PENTRUDULCIURI...........................................................................................214NGHEATE...........................................................................................................................215 MARMELADE........................................................................................................................218 DULCETURI, SERBETURI,PELTELE................................................................................221DULCEURI.....................................................................................................................221ERBETURI......................................................................................................................226PELTELE..........................................................................................................................229SIROPURI SI BAUTURI........................................................................................................230SIROPURI.........................................................................................................................230B UTURI.........................................................................................................................231CTEVA RE ETECASNICE................................................................................................234 MUR TURII CONSERVE PENTRU IARN....................................................................239 CTEVA LISTE DEBUCATE...............................................................................................244 CONINUTUL VITAMINEI VALOAREA CALORICAPRINCIPALELOR.............. 254 4 INTRODUCERE Gradul de civiliza ieal unui popor este Ir ndoialn directlegtur i cu Ielul su de asehrni.SetiecomulprimitivsehrneaIiecuvnaturi,carnesaupete,IiecuIructe, ierburiirdciniitoateacestealimenteerauconsumatenstareancareerauprocuratesaueraupregtitentr-unmodcutotulrudimentar.ndecursulsecolelor,cuctomulaajuns la o treaptmai avansatde civiliza ie, cu att hrana lui adevenit mai variat i mai complet , iar Ielul de pregtirei depstrare a alimentelor, mai diIeriti mai complicat.Setiecduratamedieavie iiomene tidepindenmaremsurdeIeluldealimentaie. Durata medie a vie ii omului primitiv era Ioare mic, pe ctvremeast zi longevitatea sau durata vie ii la popoarele civilizate estede dou sau de trei ori mai mare. De asemenea, se poate spune cnuexist un mijloc maibun pentru pstrareasnt iiprin sntate nelegndu-se perIectul echilibru morIologici Iunc ional alorganismuluidect o hran echilibrat . Dacsntateaestepstratdeohranechlibrat ,dimpotriv,celemaimultedintreboli apar la oameniisau, la popoarele care nu Iolosesc o astIel de hran. Se cunoscnenumrate boli de nutri ie provocate, unele de abuzurile, sau deexcesele alimentare, altele de lipsurile alimentarei, n sIr it,altele, de dezechilibrele alimentare. Pe de o parte pstrarea santii unui individ, iar pe de altparte existen a acestor boli numitede nutri ie, au o Ioarte mare importansocial . nsIrit,moduldeapregtihranaialimenteleareomareimportan economic.Folosirea ra ionala alimentelor, pregtirea lor I r risip, cunoaterea mijloacelor de a le prezentacuonI iarectmaiatrgtoare,maigustoaseimaibunenceprive te pregtirea pentru digestie,nseamn o nemsurateconomie. Aspectul,pregtireaigustulplcutalmncrilorIaccaalimentelesnuIierisipite.Ele suntconsumatecuplcereisuntutilizatedeorganismnntregime,iardigestiai absorb iaprincipiilor nutritive con inute n ele se Iac la maximum. Cunoatereamijloacelorpentrupregtireaunormncrictmaigustoaseeste,deci,oproblem esen ial , extrem de importantpentru Iiecare gospodrie.Prin'Carteadebucatepecareoprezint ast zi,EdituraTehnicurmretespunla dispoziiagospodinelorolucrarecaresleajutenmuncalorzilniclapregtireaunormncri ct mai variate, ct mai economicei ct mai gustoase. PentruanelegemaibinensemntateahraneiiroluleinpstrareaechilibruluimorIologiciIunc ionalalorganismului,deciasnt ii,pentruanelegedeceicum trebuie s ne hrnim, ce nseamn hrana normal , aa-numita ra ie de ntre inere, care sunt elementele ce alctuiescnutri iaa a-numitele elemente nutritive i ce sunt alimentele ngeneral, trebuie s Iie cunoscute principiile esen iale de nutri ieide diet . Cu ct aceste noiunivorIimaibinecunoscuteimailimpezipentruIiecaregospodin,cuattelevorn elegemaiu orcenseamnoalimenta iera ional iechilibrat iceimportanare pregtirea alimentelor. Organismul uman poate Iunc iona numaidac i se dau alimentele necesare, tot astIel cum o ma in are nevoiede combustibil. Deci, din punct de vedere energetic, organismulpoate Ii 5 asemuit cu o ma in termic, deoarece energia dezvoltatdeorganism rezultdin oxidarea substaneloralimentare,carepotIicomparatecucombustibilulnecesarmainii.Dar,spre deosebiredema inatermic,organismulpoateIuncionauntimplimitatchiarnlipsaalimentelor,consumndpropriilesalesubstanepentruproducereaenergieinecesare Iunc ionrii sale normale.Pentruanuardensrezervelesale,organismulviutrebuiesprimeascmereualimentecare,prinoxidares-iprocureenergianecesar.Energiacon inutnalimente,pusn libertateprinoxidare,esteapoiIolositpentrundeplinireanevoilormecaniceicalorice ale organismului.Energiaeliberat dealimentesemsoarncalorii,ocaloriereprezentndcantitateade cldur necesar pentruridicarea cu un grad a temperaturii unui gram de ap.Nutoatealimenteledaunsaceeaicantitatedeenergiecndsuntarsenorganism. innd seamai de pierderilesuIerite de alimente n timpul digestiei, valoarea energetic a prilorcomponentealealimenteloresteurmtoarea:proteinele4caloriipegram,zaharurile 4 calorii pe gram, iar grsimile 9 calorii pe gram.CuajutorulacestorciIresepoateaIlauorvaloareaenergeticaalimentelor,dacsecunoa te compozi ia lor. Deexemplu,considerndc100glapteconin3gproteine,4ggrsimei5gzaharuri, aceastcantitatedelaptevadegajaaproximativ68calorii.nmodasemntorsepoatesocoti valoarea energetic a tuturor alimentelor.Organismuluman,dupactivitateapecareodesI oar,arenevoiezilnicdeoanumitcantitatedealimente.Deexemplu,pentruomuncIoarteuoar,suntnecesare30calorii pentru kilogramul de greutate corporal ,adic un brbat de 70 kg necesit2 100 calorii, iaroIemeiede60kg,1800calorii.Pentruomuncu oarsuntnecesare40caloriipentru kilogramul de greutate corporal , adicrespectiv 2 700 calorii pentru un brbat de 70 kgi2400caloriipentruoIemeiede60kg.LaIel,pentruomuncmijlociesuntnecesare45calorii pentru kilogramul de greutate corporal , pentru o munc grea50 calorii, iar pentru o munc Ioarte grea 60 calorii ceea cerevine, respectiv,la 4 200 calorii pentru un brbat de 70 kgi la 3600 calorii pentru o Iemeie de 60 kg, n medie. Trebuie s setie ns,c n aIar de energia mecanic sau caloric, organismul umani, ngeneral,oriceorganismviuarenevoieidealteelemente,multmaicomplexe.PentrureIacereaesuturilor uzate, el are nevoie de elemente nutritivenumite plastice. Organismul arenevoie,deasemenea,deaa-numiteleelementeregulatorii,indispensabileuneibune Iunc ionri.Alimenta iacareprocurorganismuluiumanattelementeleenergeticeielementeleplasticenecesarereIaceriiesuturiloruzate.Ctielementeleregulatorii,necesarebuneiIunc ionria organismului, constituieceea ce se numeteregimulalimentar completsau ra ia de ntre inere. Prinregimalimentar complet sau ra ie de ntre inere se n elege, deci,hrana care,inndseamdegreutateaindividului,devrstaideactivitateasa,iacopertoatenevoilesaleorganice, men inndu-l n perIectstare de sntate, sau, cu altecuvinte, regimul alimentarcareaduceorganismuluitoateelementelenecesare,nunumaienergetice,dariplasticei6 regulatorii,i pentru men inerea permanenta st rii de sntate.Cndregimulalimentarnuaduce,vrememaimultsaumaipu inndelungat ,toateelementele necesare, se produce un dezechilibru n organismi apartulbur ri de nutri ie. Aadar,regimulalimentar,pentruaIicomplet,adicpentruaaducera iadentreinere indispensabiln raportcu vrsta,cu sexul, custareaindividuluisaucumunca sa,trebuie sconin:elementeplastice(proteine),elementeenergetice(zaharurisaugrsimi)ielementeregulatorii(vitamine,srurimineraleiap)isndeplineascurmtoarelecondi ii: scuprindalimentecaresprocureenergianecesar,mecanicicaloric,n raport cu activitatea individului; s procure cantitateade proteine necesarmen ineriii repar riiesuturilor; s procurecantitatea de vitamine necesar bunei Iunc ionri a organismului; sprocure srurile minerale necesare rolului regulatori structurali, nsIr it, sIurnizezecantitateadeapnecesar menineriiechilibruluihidric,structurali vector. S-a ar tat mai sus caceastra ie alimentarvariaz dup vrsta individului, dup starea saIiziologic i dup intensitatea muncii eIectuate.AstIel,pentruunbrbatde70kg,suntnecesarecelpuin70gproteinepezi,dincare aproximativ 2/3 s provin din lapte, ou icarne, iar 1/3 din cereale, legumei Iructe; 350gzaharuri,caresprovindinIructe,pineiI inoaseiaproximativ70140ggrsimi din care 1/2 s Iie de origine animal(unt, untur),i1/2 uleiurivegetale. Necesit ile de vitamine, sruri mineralei ap pot Ii, deasemenea, precizate pentru Iiecare vrstsau sex. AcestenecesitisuntmaimarilaIemeincursulsarcinii,cndcantitateadeproteinetrebuiesIiemritala1,50gpentrukilogramuldegreutatecorporal,astIelnctisse contribuie prin aceasta la reparareai men inereaesuturilor mamei, cumi la cre tereaiIormareaesuturilorspecialeiaesuturilorItului.Deasemenea,Iemeiansrcinatare nevoie de mai multe vitaminei sruri, minerale. Regimulalimentar din timpul al pt rii trebuie sa Iie mai bogat, astIel ncts acopere attnevoilemamei,ctialecopilului.Cantitateadeproteinetrebuiesating2gpentrukilogramul de greutate corporal , iar cantitatea de vitaminei desruri minerale, n special sruri de calciu, trebuie de asemenea mrit. Hranasaualimenta iasugaruluisauacopiluluiestediIeritdupvrstasa;eavariazlasugaridelaolunlaalta,iarlacopil,nevoilesuntproporionalmultmaimaridectla adultul normal. De exemplu, Iade adultulnormal, copilul pn la 18 ani are nevoie de o cantitate mult maimare de proteine, pn la 3,5 g pentru kilogramul de greutatecorporal ; deasemenea,necesitiledezaharuripotsatingpnla10gpentrukilogramulde greutate corporal .Dimpotriv, nevoile alimentare sau ra ia de ntre inere a btrniloreste mult mai redus; ea trebuie potrivitdup activitatea pe care odesI oar care, n general, este mai sczut . De 7exemplu,cantitateadeproteineconsumat zilnictrebuiemic oratpnla1/2dinnevoile adultului. Proteinele se gsesc att n alimentelede origine animal , cti n cele de origine vegetal . Carnea, petele, oule, laptelei brnzeturile sunt sursele principale de origineanimal , iarlegumeleuscate(Iasolea,mazrea,lintea,bobul),cerealele,pasteleIinoaseimaipu in Iructelei legumele verzi sunt sursele de originevegetal . n organism,proteinele intr n alctuirea tuturor celulelor,propor ialor Iiind mai ridicatn mu chi, n inim i n snge.Elesuntsubstan ecareprinhidrolizdauna terelacorpimaisimpli,numiiamino-acizi. Partedinace tiamino-acizi,con inuinmoleculadeprotein,suntindispensabilidin punct de vedere nutritiv,deoarece ei nu pot Ii sintetiza i sau produ i n organism, citrebuie neapratsIieintrodu idealimente,pentruaputeaIiIolosi iIacreterea,reIacereai pstrareaesuturilor. Dup cum con in sau nuamino-acizii indispensabilii organismului, proteinele se mpart nproteine complete, par ial completei incomplete. Proteinelecomplete con in to i amino-acizii necesari cre terii, men ineriivie iii reparriiesuturilor,Elesuntcazeinailactoalbuminadinlapte,ovalbuminadinouialteledin cereale. Prin urmare, laptele, brnza, oule, carnea devit , de pe tei de pasrei, n Ioarte mic msur, cerealele con inproteine complete. Proteinele par ial complete men in via a, dar nupot ajuta la cre terea normalaesuturilor.Elesegsescngru,norzinorez;deasemeneanlegumeleuscate(Iasole,linte,mazre, bob). Proteinele incomplete nu pot men ine via ai nu potajuta la cre terea organismului atunci cnd sunt Iolosite ca unicizvor de proteine. Hidra iidecarbonsauzaharurilesuntsubstaneIoarterspnditenalimenteledeorigine vegetal i mai pu in n cele deorigine animal . Cerealele(grul,porumbul,secaraiproduseleobinutedinele,capasteleI inoasei pinea), Iructele (strugurii, merele,perele, prunele, caisele etc.), legumele verzi (morcovii, sIecla,mazreaverde, Iasolea verde,ceapa,dovleceii, bamele, spanacul),legumele uscate boabe (Iasolea, mazrea, lintea, bobul), cuminucile, castanelei cartoIii, constituie surse Ioarte bogate dezaharuri de origine vegetal ; iar zahrul, mierea, dulce ileimarmeladele sunt extrem de bogate n hidra i de carbon, zahrul coninnd 100. Alimenteledeorigineanimal careconinzaharurisubIormdeglicogensuntmaiales carnea, mu chii, Iicatul;sngele con ine glucoz, iar laptele, lactoz.Grsimilesaulipoidelesegsescattnalimenteledeorigineanimal,ctincelede origine vegetal . Cele de origine animalsunt mai alesuntul, Iri ca, smntna, brnzeturilegrase,laptele,glbenuuldeou,untura,slnina,seulicrnurilegrase.Grsimilede originevegetalsegsescnuneleIructe(msline,nuci,alune,migdale),cumin semineleoleaginoaselor(Iloareasoarelui,dovleacetc.)dincaresescotuleiurilevegetalecornestibile. Vitaminele sunt elemente regulatorii ale nutri iei,indispensabile vie ii animale. Alimenta ia 8 sau ra ia de ntreinere trebuie s le con in pe toate, Iiecare dintre ele avnd un rolspeciIiciindispensabil.EletrebuiesIiecuprinsenalimente,deoareceorganismulumannulenoate sintetiza. Lipsa lor din alimenta ie produce tulburricaracteristice pentru Iiecare dm ele,tulburricaredisparndatcesuntdinnouintrodusenorganismmpreuncu alimentele. Aceste tulburriprovocate de lipsa de vitamine se numesc avitaminoze.Vitaminelesuntproduseaproapenumaideplante.CompoziialorchimicneIiind cunoscutla nceput, ele au Iost notate culiterele alIabetului, n ordinea descoperirii lor. Trebuie ssetie,de asemenea,c vitaminele suntngeneral substan epe careclduraiagen ii Iizici le distrug u or. VitaminelepotIimpriteschematicndoumaricategorii:vitamineleliposolubilesausolubilengrsimi,adusedecinspecialdealimentelegrase,ivitaminelehidrosolubilesausolubile n ap, aduse de celelalte alimente. n prima categorie suntcuprinse vitaminele A, D, Ei K, iar n a doua categorie, vitamineledin grupa Bi din grupa C. JitaminaAsegse ter spnditattnalimenteledeorigineanimal ,ctincelede originevegetal.Untul,Irica,smntna,laptele,brnzagras,glbenuuldeou,IicatulsuntizvoarelecelemaibogatenvitaminaAdeorigineanimal,pecndzarzavaturile(spanacul,ppdia,roiile,tevia,morcovii,urzicile),Iructele(caisele,piersicile,dovleacul) sunt izvoarele cele mai importante de provitamin A, saucaroten. Necesarul devitaminApentruunadultesteacoperitpriningerareauneicantitide500glapte,40gunt,unou,zarzavaturiiIructe.LipsadevitaminAdinalimentaieprovoactulbur ri vizuale, tulburri digestivei tulburri alepielii. Jitamina D se gse te mai ales n unt, n laptei n glbenu ulde ou. n cantitate mai mare segse tenunturadepe te.TulburrilecareapardincauzalipseivitamineiDprovoacrahitismul inIantil saucel tardiv, tulburri de calciIicare a oaselori a din ilor.JitaminaEsegsetenembrionulcerealelornecojite,nzarzavaturileverzi,nuleiurilevegetale,nlapte,untiglbenu uldeou.VitaminaEestenecesarreproducerii;lipsaei provoac lipsa de Iecunditate, avort spontan laIemei, iar la brba i, sterilitate. Jitamina K se gse te n toate prile verzi aleplantelor, n Irunzele oIilite,nbacterii, n


https://soundcloud.com/adcaplasdzu/powerdirector-365

https://soundcloud.com/laucrepcomge/ms-office-crack-version-download-for-windows-7

About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page